Mb. Server eller mb. Haglund?
Apophysitis eller hypertrofia tuberosita calcanei.

v/ Jens V. Bruun

Ondt i hælen er en tilstand vi ofte støder på i almen praksis. Her beskrives to tilstande, det kan handle om: Mb Sever hos børn, Mb. Haglund hos voksne. Beggetilstande kan behandles konservativt, men ved mb. Haglund kan operation blive nødvendig.

Mb. Server
I 1912 publicerede James Warren Server i en artikel, nogle tilfælde hos børn med smerter udløst fra den bageste del af calcaneus i knoglernes vækstfase med åbne vækstlinier. De offentliggjorte 3 tilfælde havde 2 piger og en dreng. Smerterne var lokaliseret til apophysen.
Server mente, at kunne differentierer afficerede apophyser fra ikke-afficerede hæle via røntgen. Det har siden været et omdiskuteret emne.
Server beskrev endvidere, at smerte tilstanden under alle omstændigheder forsvinder ved vækstliniens lukning.
Klinisk blev beskrevet, at de unge var meget hæmmede i deres fysiske udfoldelser ved selv blot moderat aktivitet.
Server kaldte tilstanden apophysitis calcanei.
Det vil sige en inflamatorisk tilstand, da den ender på -itis
Der var dog ingen beskrivelse af den normale smerte triade med store smerter ved bevægestart, derefter lindring, for så igen hen ad vejen at få flere smerter.
Server beskrev hvordan patienterne hurtigt fik ondt og smerterne forsvandt først ved belastningens ophør.

Mb Haglund
I 1928 publicerede Patrick Haglund en artikel om problemer på calcaneus tæt ved Achillessenens tilhæftning. Anatomisk altså tæt ved Server´s problem.
Han beskrev tilstanden hos udvoksede kvinder og hos mænd med sko med meget fast hælkappe.
Det var altså på personer, der var udvoksede med lukkede vækstlinier.
Han beskrev, at der hos nogle mennesker var mere normalt væv bagtil medialt på tuber calcanei end normalt. Han beskev det bevidst som IKKE værende en exostose. I artiklen illustrerede han den med et røntgenbillede af den konkrete patient han opererede. (fig. 1.)

Når disse personer går med det, han beskriver som moderne fodtøj med stiv bagkappe, ville denne gnide mod det pågældende område på hælen. Det kan så fremkalde en irritation af bursa retrocalcanei. Nogle af disse viste sig at være meget refraktære overfor konservativ behandling.
Han tilbød så en patient at fjerne den øvre bageste del af calcaneus, så der ikke mere ville komme tryk gener fra sko´s hælkappe mod calcaneus. Patienten fik det godt. Hans navn blev derefter knyttet til tilstanden.
Tilstanden fik i England populærnavnet policeman-heel, fordi politimændene skulle slå hælene i under deres patruljering.


--------
Som årene er gået er der kommet en navneforvirring ind omkring Mb. Server og Mb. Haglund. I mange tilfælde kaldes apophysitis calcanei for mb. Haglund, hvad altså ikke er rigtigt. I min ortopædkirurgiske klinik ser jeg ca. 10 gange så mange med mb. Server, som med mb. Haglund.
Patienter med mb. Server kan med et indlæg der aflaster hælen helt blive fri for deres symptomer og deltage i løb hop og spring som de intet problem har (fig.2.). Det ville være ønskværdigt om flere ville ordinere et sådant indlæg til disse unge mennesker, så de kan få deres glæde i barndommen igen.
Patienter med mb. Haglund kan behandles konservativt eller operativt hvis det skønnes bedst. Konservativ behandling for Mb. Haglund er ofte måneder, ½-1 år, og så foretrækker de fleste patienter operation.

På hjemmesiden http://mb.telemed.dk/PocketPC/ShowChart.asp?Number=57 for PLO-lægers meruddannelse står alene mb.Haglund. Man skal således desværre ikke lære om mb. Server.

Litt.
James Warren Server; Apophysitis of the os calcis; New York medical journal 1912; side 1025
Patrick Haglund; Beitrag zur klinik der Achillessehnen; Zeitschrift Ortop. Chir. 1928; side 49
Fodens ortopædiske sygdomme. FADLs forlag ( i tryk, udkommer i april)


Fig 1. Billede identisk med det i
Haglund´s artikel. Det cirkelmarkerede
viser Haglund´s hypertrofiske calcaneus
væv, som beskrives som værende ikke
en exostose.


Fig. 2 Apophysit indlæg


Fig 2a Apophysit indlæg


Fig 2b Apophysit indlæg